Msheireb Downtown Doha Secures Prestigious Award 2023 in Milan